WE ARE FOCOCEV

We supply tapioca starch over the world.Công ty Cổ phần Fococev Tây Nguyên
Công ty Cổ phần Nông sản thực phẩm Việt Nam - Huyện IaPa, tỉnh Gia Lai
Công ty Cổ phần Tinh Bột Sắn Gia Lai - Krông Pa
Công ty Cổ phần Tinh Bột Sắn Phú Yên

Xã Eabia, Sông Hinh, Phú Yên